Solahpur City Mentor

वॉलचंद इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिटी मैंटोर, सुर विद्या, सोलहपुर

डॉ सतीश दोशी, डॉ सुनेत्रा दोशी
श्री सत्यजित दोशी- सौ. सरीता दोशी
श्री मलय मेहता- सौ.प्राजक्ता मेहता
श्री.सुजय दोशी व सौ.अबोली दोशी
कु.राशी मलय मेहता,राजकोट
चि. वंश सत्यजित दोशी
कु. रेवा सुजय दोशी

सिटी मैंटोर, सुर विद्या, सोलापूर